Taśma abutylowa

Taśma alubutylowa

Wstęga butylu pokryta jednostronnie warstwą aluminium, druga strona taśmy butylowej klejąca, zabezpieczona papierem silikonowym. Taśma alubutylowa stosowana jest jako uszczelnienie w systemach szklano aluminiowych, uszczelnienie naprawcze złączy w konstrukcjach okien i drzwi, rekonstrukcji złączy zewnętrznych w budownictwie.
Butyl posiada właściwości powietrzno-szczelne i wodoszczelne, po zwulkanizowaniu nie zmienia z upływem czasu swojej objętości i konsystencji, nie zawiera rozpuszczalników, nie kruszeje.

Szerokości standardowe: 40, 50, 60, 70, 100mm

Karta produktu: