Oferujemy neutralne silikony pogodowe odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne (wiatr, deszcz, śnieg, wysokie różnice temperatur), zapewniające szczelne połączenia pomiędzy elementami ściany fasadowej. Posiadają doskonałą adhezję do większości podłoży (aluminium, stal, PCV, szkło) bez stosowania podkładów, dużą elastyczność kompensującą ruchy elementów konstrukcji i zdolność absorbowania przemieszczeń w obrębie uszczelnianego złącza.

Silikony fasadowe są jednoskładnikowymi, neutralnymi, utwardzanymi na skutek wiązania pary wodnej zawartej w powietrzu szczeliwami o niskim module sprężystości. Z powodu swojej całkowitej odporności na promieniowanie UV przeznaczone są przede wszystkim do wykonywania uszczelnień zewnętrznych elementów budynków, zabezpieczania ich przed wpływem czynników atmosferycznych. Stosuje się je w elementach, które mogą podlegać znacznym przemieszczeniom oraz być narażonymi na bezpośrednie oddziaływanie degradującego strukturę wielu materiałów promieniowania UV.